NIEUWS

Nieuwe bedrijfsbus.

Al bijna 25 jaar is de gele bedrijfsbus van Spiro Clean Ventilatie BV een fenomeen. U zult deze veelvuldig hebben zien rijden in Zuid-Nederland. Sinds korte tijd hebben wij een deel van ons wagenpark vervangen en aangevuld met blauwe bussen.

Vanaf 1 september kunt u ook onderstaande witte bus tegenkomen! We zijn erg benieuwd wat u hiervan vindt.

 

Portal voor contractklanten

Spiro Clean Ventilatie BV biedt haar klanten een gepersonaliseerde omgeving aan, waarin de status van de installaties binnen het contract is in te zien, via onderstaande link.

Hiertoe is een wachtwoord en gebruikersnaam vereist.

Klantportal Spiro Clean Ventilatie BV

 

Spiro Clean Ventilatie BV investeert in "Social Return"

Spiro Clean Ventilatie BV heeft samen met de collega installatiebedrijven Kemkens, Feenstra en Breman in samenwerking met Werkgeversservicepunt Noord-Limburg, Werkgeversservicepunt Midden-Limburg, Metechnica (OTIB), Installatiewerk Zuid-Oost en Wonen Limburg een start gemaakt met het werven en opleiden van personeel met afstand tot de arbeidsmarkt. Hierover is een mooi artikel gepubliceerd op de website van Installatie.nl

Via deze link wordt u doorverwezen naar het publicatie van Installatie.nl

www.installatie.nl/nieuws/social-return-als-antwoord-op-personeelstekort/ 

 

Contractonderhoud

Voor een van onze grootste opdrachtgevers hebben wij recentelijk het onderhoudscontract van de afgelopen 3 jaren, mogen verlengen met wederom 3 kalenderjaren.

Het contractonderhoud richt zich op het cyclimatig reinigings- en onderhoudswerk, correctief onderhoud (storingswerk) alsook de planmatige vervangingen, inclusief alle bijkomende werkzaamheden. Hierin worden door ons de aangewezen onderaannemers (dakdekkers, electriciëns, timmerlieden, etc.) gecoördineerd, zodat de opdrachtgever slechts één aanspreekpunt heeft. Deze wijze van ontzorgen en de grote flexibiliteit in het maken van afspraken bij de huurders / bewoners, hebben er mede toe bijgedragen dat de samenwerking op deze wijze wordt gecontinueerd.

 

Collectieve filtercassettes project Eindhoven

Naar aanleiding van aanhoudende klachten over de luchtkwaliteit in de woningen is recentelijk door Spiro Clean Ventilatie BV een 15-tal filtercassettes geplaatst op het dak van een appartementencomplex in Eindhoven. Eerder hebben soortgelijke proefopstellingen tot zeer grote tevredenheid onder bewoners geleid.

De filtercassettes kunnen worden voorzien van een koolstof- en een fijnstoffilter, welke geplaatst worden in de (bovendakse) collectieve luchtaanzuigkanalen van de WTW-unit. Hierdoor is de vervuiling in de woningen sterk afgenomen de luchtkwaliteit verbeterd. 

 

Zonnepanelen op het eigen pand

Recentelijk is ons eigen pand voorzien van 70 stuks PV-panelen van elk 250 Wattpiek. De installatie voorziet in de totale stroombehoefte van ons kantoor en loods en is middels een SMA omvormer aangesloten op onze meterkast.

Door gebruik te maken van een webbox is op elke PC die verbonden is met internet, te zien wat de actuele opbrengst van het systeem is.